Hälsodeklaration

HÄLSODEKLARATION
Denna hälsodeklaration är framtagen for både din och vår säkerhets skull. Genom att fylla I uppgifterna nedan visar du att du förstår vad en tatuering Innebär, vilket ansvar du har och vilka risker som det kan innebära. Du Intygar att du är fyllda 18 år, att du är vid god hälsa såväl fysiskt som psykiskt och att du vet hur du skall ta hand om din tatuering för att den skall läka så bra som möjligt.

 

Vi följer samma Krav vad gäller hygienisk behandling och sterilisering av utrustning. Samtliga tatuerare använder sig av en autoklav (sterillisator) med för -och eftervakum och är kontrollerade av respektive kommuns hälsovårdsmyndighet. Har du frågor angående denna studios hygieniska hantering så fråga gärna personalen.

 

Att tatuera kroppen ar aldrig helt riskfritt och kan komplicera av vissa medicinska tillstånd därför ber vi dig svara sanningsenligt på dessa frågor.

 

Har du någon form av blodsjukdom?

Har du nedsatt läkningsförmåga?

Är du gravid?

Ammar du?

Får du lätt blodtrycksfall?

Har du ätit de senaste 3 timmarna?

Har du nyttjat alkohol eller andra droger de Senaste 24 timmarna?

Har du eksem?

Har du epilepsi?

Har du diabetes?

Kar du någon allergi?

Skall du åka utomlands inom kort?

Äter du medicin? Om ja vllken/vilka?

 

Har du något annat att tillägga?
Härmed intygar jag att jag har last genom samt svarat på frågorna sanningsenligt.
Namn. Underskrift: Datum: